STREET TRIPLE

Street Triple
Street Triple

Street Triple do VIN 560476 (posledných 6 číslic VIN)

 

Street Triple R
Street Triple R

Street Triple R do VIN 560476 (posledných 6 číslic VIN)

Street Triple
Street Triple

Street Triple  od VIN 560477 (posledných 6 číslic VIN)

Street Triple R
Street Triple R

Street Triple R od VIN 560477 do VIN 806645 (posledných 6 číslic VIN)

Street Triple S
Street Triple S

Street Triple S & A2 Resticted od VIN 803752 do VIN 968958 (posledných 6 číslic VIN)

Street Triple R
Street Triple R

Street Triple R od VIN 806646 do VIN 982751 (posledných 6 číslic VIN)

Street Triple RS
Street Triple RS

Street Triple RS od VIN 800262 do VIN 965682 (posledných 6 číslic VIN)

Street Triple S
Street Triple S

Street Triple S 660cc od VIN 967907 (posledných 6 číslic VIN)

Street Triple RS
Street Triple RS

Street Triple RS od VIN 966534 (posledných 6 číslic VIN)