TIGER

Tiger 885 Carbs
Tiger 885 Carbs

Tiger 885 Carbs od VIN 71698 (posledných 6 číslic VIN)

Tiger 885i
Tiger 885i

Tiger 885i od VIN 71699 do VIN 124105 (posledných 6 číslic VIN)

Tiger 955i
Tiger 955i

Tiger 955i od VIN 124106 do VIN 198874 (posledných 6 číslic VIN)

Tiger 955i
Tiger 955i

Tiger 955i od VIN 198875 do VIN 287503 (posledných 6 číslic VIN)

Tiger 1050
Tiger 1050

Tiger 1050 od VIN 287504 do VIN 570058 (posledných 6 číslic VIN)

Tiger Sport
Tiger Sport

Tiger Sport od VIN 570059 do VIN 750469 (posledných 6 číslic VIN)

Tiger Sport
Tiger Sport

Tiger Sport from VIN 750470 (last 6 digits of VIN)